06-Hgsd 1835_1895_s 299 m tekst

Fig. 6. Jan Greve nådde langt med dette fotografiet frå den store tusenårsfesten på Gard utafor Haugesund 18. juli 1872. Denne grafiske illustrasjon med motiv frå avdukinga av Haraldsstøtta er eit tresnitt laga etter eit av fotografia hans frå denne dagen og publisert i «Illustreret Tidende» og i «Nordiske Billeder», København 1872 og 1875. Kopien er frå bokverket Haugesund byhistorie 1835 – 1895 (1958), s. 299.