80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005

Utstillinga og den store boka 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 er eit samarbeidstiltak mellom Nasjonalbiblioteket i Oslo og Preus museum, det nasjonale fotomuseet i Horten og resultat av ein nasjonal dugnad. I juni 2007 fekk nemleg alle bevaringsinstitusjonar i landet spørsmål frå Nasjonalbiblioteket og Preus museum om å senda inn forslag på fotografisk materiale i seriar frå offentlege og private arkiv. Materialet skulle visa breidda i norsk bruksfotografi.

Utstillinga og boka presenterer ein eller fleire fotografiseriar frå 35 ulike bevaringsinstitusjonar i landet. Rogaland er representert med fotografi frå tre privatarkiv frå Statsarkivet i Stavanger: fotofirmaet Hannchen Jacobsen & Co A/S, Stavanger Turistforening og bedriftsarkivet Rosenberg Mekaniske Verksted A/S. Alle seriar har korte introduksjonskapittel.

Boka har også fem interessante kapittel om fotofaglege tema; Fotografier og historie, Kunsthistoriens fotografiske objekt, Fotografiet mellom modernisering og modernisme og Arkivets estetikk. Dessutan har boka fyldige litteratur- og referanselister, også til dei enkelte fotoseriepresentasjonane.

Utgjevar: Nasjonalbiblioteket og Preus museum.
Redaktørar: Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund.
Press forlag 2008.

80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005
80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005