Stavanger Turistforening og lokale turfotografar

Stavanger Turistforening vart stifta i 1887. Denne foreininga har spela ei avgjerande rolle for framveksten, og seinare for utviklinga av det lokale landskapsfotografiet i Rogaland, ikkje berre høgfjells- og vinterbilete.…

Dei eldste fotografia frå landsbygda

Utviklinga av fotografiteknikken førte til at fleire motivgrupper vart aktuelle i åra etter 1860. Fotografane kunne levera både portrett, byprospekt og etter kvart også landskapsprospekt og oppdragsfotografi elles frå bygdene…