Fotonettverk Rogaland med ny nettside

Etter vedtak i styringsgruppen har nettsiden blitt overført til nytt driftsmiljø basert på WordPress fra og med 23. juli 2015. Jon Magne Bøe i Dalane Folkemuseum har utformet og publisert den nye løsningen, som også er lesevennlig på mobile enheter.

Vennligst gi beskjed dersom det oppdages feil eller mangler.

Gustav Steensland, leder i styringsgruppen