Aktietrykkeriet i Steinkargaten sett fra kinotomten på Sølvberget

Aktietrykkeriet i Steinkargaten sett fra kinotomten på Sølvberget.

Bakkegaten bortover til høyre. Steinkargaten 14, 12 og 10 oppover mot venstre i bildet.
Arneagergata 10 (tidl. Steinkargata 5) bak til venstre.

Foto: Hans Thostensen

Both comments and trackbacks are currently closed.