Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 1: Innledende betraktninger

På oppdrag fra styringsgruppen i Fotonettverk Rogaland vil jeg bidra med artikler til nettsiden. Fokus vil være på bilder fra Rogaland i det innholdsrike materialet i Misjons- og diakoniarkivet (MDA), som er en del av VID vitenskapelige høgskole.

Fra 2006-2015 var jeg arkivleder i daværende Misjonsarkivet på Misjonshøgskolen, og fra 2016-2019 hadde jeg samme stilling i MDA. Mitt siste år før oppnådd pensjon i 2020 var jeg seniorkonsulent.

Min bakgrunn for å skrive disse artiklene er også utdanning ved Misjonsskolen i Stavanger og påfølgende tjeneste i Det Norske Misjonsselskap (NMS), bl.a. som misjonsprest på Taiwan, leder av mediaavdelingen i Norge og undervisningsstilling ved Misjonshøgskolen.

Hovedsamlingen av originaler er oppbevart i MDAs magasin i Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger. MDA er godt i gang med digitalisering, og min primære kilde til denne artikkelserien vil være tilgjengelige digitale versjoner av fotografier. Ved behov vil jeg benytte originaler.

Med Rogaland tenker jeg på nåværende fylke/region. Begrepet «Rogalandsbilder» kan forstås på flere måter. Foreløpig ser jeg for meg følgende to hovedkategorier og undernivå:

 • Fotografier med motiv fra Rogaland
  • Fagfotografers bilder
   • Fra fagfotografer generelt
   • Fra fagfotografer i NMS
  • Private fotografers bilder
   • Fra private fotografer generelt
   • Fra private fotografer med tilknytning til NMS
  • Ukjente fotografers bilder
 • Fotografier med motiv fra utlandet
  • Fra fagfotografer fra Rogaland
  • Fra private fotografer fra Rogaland

Det vil være naturlig å definere betegnelsen «fagfotografer fra Rogaland» slik at den omfatter dem som har eller har hatt virksomhet registrert i Rogaland i kortere eller lengre tid. «Fagfotografer i NMS» omhandler primært ansatte i Lysbilde- og filmsentralen i Stavanger. Med «private fotografer fra Rogaland» vil jeg avgrense meg til dem med botid i fylket.

Fordi det handler om et stort antall fotografier, blir det ikke mulig å gå kronologisk til verks. Underveis i mine undersøkelser vil det likevel gradvis framkomme en økt oversikt, og det vil kunne lages tabeller. En tabell kan være basert på datering av motiv i bildene fra de ulike fotografene. En annen kan være basert på fotografenes funksjonstid eller leveår.

MDA legger vekt på proveniens i sin katalogisering, og fotografier blir registrert på den aktuelle skaperen av arkivmaterialet. Over tid har NMS bygget opp flere fotosamlinger, og noen av disse er beholdt som samlinger i MDA. Her vil det finnes bilder fra en rekke fotografer. Uansett vil det bli anvendt referanser til kataloger, og disse vil bli tilgjengelige på Arkivportalen. Det vil også være lenker til publiserte versjoner på MDA FotoWeb, Digitalarkivet, mv.

I de kommende artiklene vil jeg følge de kategoriene jeg har nevnt ovenfor. Så da blir det først tale om fagfotografers bilder med motiv fra Rogaland. Nærmere gransking av interiører, møbler og lignende fra fotografers studio og atelier vil forhåpentlig også bidra til at bilder med hittil ukjent fotograf kan tilskrives rett aktør.

Jeg vil også lage en artikkel med tabell og andre oversikter over de aktuelle fotografene. Etter hvert vil den artikkelen bli løpende oppdatert.

Eksempelbilder:

Misjonsprest Peder Eilert Nilsen-Lund. Foto: Carl Körner, Stavanger, ca. 1890 Kilde: VID-MDA-A-1045-Uc. FotoWeb: https://bildearkiv.vid.no/fotoweb/archives/5002-Mission-and-Diakonia-Archives/Indekserte%20bilder/MDA/VID-MA-20170425-2-004.jpg.info

Filmsekretær Mikael Strandenæs. Foto: Ove Aasen, Stavanger, 1977. Kilde: VID-MDA-A-1045-Uc. FotoWeb: https://bildearkiv.vid.no/fotoweb/archives/5009-MDA-sortering/Indekserte%20bilder/MDA-Sortering/MHS_A-1045_Uc_000120.jpg.info

«De 9 av Det Norske Misjonsselskaps stiftere, som ved dets jubilæum i 1892 endnu levede og var fremmødte. Sittende (fra venstre til høire): H. Hansen. N. Davidsen. G. Salvesen. O. A. Ølfarnes. Sittende (fra venstre til høire): O. T. Sandvig. Ommund Thu. A. Isachsen. P. Frøiland. Chr. Reime.» Foto: Ukjent. Kilde: VID-MDA-A-1045-Uc. FotoWeb: https://bildearkiv.vid.no/fotoweb/archives/5002-Mission-and-Diakonia-Archives/Indekserte%20bilder/MDA/MHS_A-1045_Uc_001146.jpg.info

Du kan lese de andre artiklene i serien om rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet her:

Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 2: fotograf Hans P. Thykier (1807-1885) – Fotonettverk Rogaland (fotonettverk-rogaland.no)