Ferrotypi fra 1878 viser Billy the Kid

Tidligere var kun ett bilde av Billy the Kid kjent. Nå er det to. Dette er en ferrotypi i privat eie, men illustrerer hvordan ett enkelt bilde kan ha stor historisk verdi, og hvordan museene som forvalter tusenvis av eldre fotografier, i realiteten forvalter store verdier.

Les mer