Kontakt oss

Leiar i styringsgruppa: Madli Hjermann, fotoarkivar for musea i Rogaland. Adresse: Skåregata 142, 5527 Haugesund.

Bruk lenkene til institusjonane på sida Om oss om du vil ta kontakt med dei ulike samlingseigarane.

Kommentarer til teksten og tilleggsopplysningar kan sendast til leiar i styringsgruppa (sjå ovanfor).