Kontakt oss

Leiar i styringsgruppa: Gustav Steensland, Misjons- og Diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole. Adresse: VID-Misjonshøgskolen, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger.

Bruk lenkene til institusjonane på sida Om oss om du vil ta kontakt med dei ulike samlingseigarane.

Kommentarer til teksten og tilleggsopplysningar kan sendast til leiar i styringsgruppa (sjå ovanfor).