6-IMG_0411

Preus museum har ei samling på om lag 90 ulike stereokamera og av mange stereoskop. Her er dei flottaste, slik dei vert presenterte på utstillinga Verden i 3D.
Utforming og kvalitet på stereoskopa varierte. I meir velståande heimar var dei som små, fine møblar eller bordmodellar som her. Vanlege folk greidde seg med det enkle stereoskopet som dei kunne halda i handa, lik den som stikk opp av nedste skuffe i oppbevaringskommoden for stereokort her på biletet.
Foto: L. Risa, frå utstillinga til Preus museum, Horten.