A/S Global, et bedriftsarkiv i Misjonsarkivet

VID historiske arkiv, avdeling Misjonsarkivet, presenterer her et bedriftsarkiv.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) etablerte Hobbyhuset Global i 1958, det fikk lokaler bl.a. i Verksgaten 31-33 i Stavanger. På et skilt sto det «A/S Global». NMS flyttet ut i 1989, og etter hvert overtok nye eiere. Bygningen ble totalskadet i en brann 28. mai 2014.

I Stavanger var det salgslokaler like ved det gamle Misjonshuset i Asylgaten, i tilknytning til NOMI bok og papir, NMS sin bokhandel. Hobbyhuset Global fikk et utsalg i Oslo i 1964 under medvirkning av Hans Jørgen Gran (1922-2007). Han var barne- og ungdomssekretær i Oslo krets av NMS fra 1962.

Arkivmateriale relatert til A/S Global finnes i flere arkiv. De fleste fotografier er å finne i NMS billedarkiv, som var en fortsettelse av NMS lysbilde- og filmsentral (arkivkode VID-MA-A-1045-U). I arkivene fra de regionale kretsene av NMS, så som Drammen krets (VID-MA-A-1004), Skien krets (VID-MA-A-1001) og Møre- og Romsdal krets (VID-MA-A-1070), finnes også dokumentasjon om A/S Global.

På 1960-tallet etablerte NMS Hobbysentralen, en avdeling for informasjon og opplæring i hobbyvirksomhet. Margrethe Berrefjord ble leder, og Gudrun Hofsmo ble assistent. I 2007 avleverte Gudrun Hofsmo Hobbysentralens arkiv til Misjonsarkivet. Her finnes mye relevant dokumentasjon og noen fotografier. Salgskatalogene fra A/S Global ble distribuert over hele Norge, og de inneholder en del fotografier av virksomheten samt av gjenstander og rekvisita som var til salgs. Foreløpig har vi ikke funnet originalbildene som ble brukt i katalogene.

Nedenfor viser vi sidene fra 5. utgave av katalogen, nemlig Gudrun Hofsmos velbrukte eksemplar. Det er stemplet med «DET NORSKE MISJONSSELSKAP Instruksjonsavdelingen». Øverst på forsiden står det: «Vi takker Sløydinspektør Johs. Haugland, Stavanger, og Håndarbeidsinspektør Målfrid Hjelmseth, Stavanger, for verdifull assistanse og gode råd.» Det er «En håndbok for alle som er interessert i skapende hobby. […] STUDER DEN NØYE — DEN ER MER ENN DE TROR». Foreløpig har vi ikke funnet originalfotografiene som ble brukt i katalogen.

Globals hobbykatalog, 5. utgave. Et omslag i farger mangler sannsynligvis.
Globals hobbykatalog, 5. utgave. Et omslag i farger mangler sannsynligvis.

 

Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.

 

Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.
Globals hobbykatalog, 5. utgave.

 

Hobbysentralen laget en utklippsbok, og i et utklipp fra bransjebladet Hobby & Leketøy (antakelig i 1964) står det: «Mange vil kanskje spørre hva en forretning som dette egentlig har med Det Norske Misjonsselskap å gjøre?
-Mitt [i.e. Halvor Ingebrethsen, disponent i Hobbyhuset Global] svar til det må være at de tilbud til fritiden som vi gir, og som er ment som en motvekt til dårlige tilbud, kan hjelpe både unge og eldre til å verdsette de anlegg de er utrustet med, og oppmuntre dem til å bruke disse i stedet for å sløse dem bort.»

"Nytt hobbysenter i Stavanger satser mye på kursvirksomhet". Publisert i bladet Hobby & Leketøy, ca. 1964.
«Nytt hobbysenter i Stavanger satser mye på kursvirksomhet». Publisert i bladet Hobby & Leketøy, ca. 1964.

I et annet utklipp (antakelig fra Misjonstidende i 1966) står det om hobbyarbeidet: «Men nytt er ikke dette arbeidet selv om Misjonsselskapet har holdt på bare et par år i denne omgangen. Første kurs for barneforeningsledere ble holdt på Stange i 1920. Kurset hadde 23 deltakere og ble ledet av daværende landssekretær for Misjonsselskapets barnearbeide, frk. Henny Dons og frk. Julie Ellingsen. […] På kursene var det undervisning i all slags hobbyarbeide, og dessuten bibeltimer og misjonstimer som Henny Dons tok seg av.»

Personalet i Hobbysentralen reiste på turné Norge rundt, og de hadde en egen varebil til formålet.

Hobbysentralen i NMS sin nye varebil, ca. 1965. Gudrun Hofsmo ved rattet. Bildet er antakelig tatt på Misjonsmarka i Stavanger.
Hobbysentralen i NMS sin nye varebil, ca. 1965. Gudrun Hofsmo ved rattet. Bildet er antakelig tatt på Misjonsmarka i Stavanger.
Bildet viser Margrethe Berrefjord (til venstre) og Gudrun Hofsmo ved varebilen til Hobbysentralen i NMS.
Bildet viser Margrethe Berrefjord (til venstre) og Gudrun Hofsmo ved varebilen til Hobbysentralen i NMS.

 

"Utstilling under G.F. i Bergen 79". Gudrun Hofsmo til venstre. Generalforsamlingen for Det Norske Misjonsselskap ble arrangert 21-25. juni 1978. Hobbysentralen i NMS hadde utstillingen.
«Utstilling under G.F. i Bergen 79». Gudrun Hofsmo til venstre. Generalforsamlingen for Det Norske Misjonsselskap ble arrangert 21-25. juni 1978. Hobbysentralen i NMS hadde utstillingen.

 

Det ble også annonsert flittig, i alle fall i blader utgitt av NMS. Her er en annonse i ungdomsbladet Ny Horisont:

Forside av bladet, fra innbundet årgang i Misjonsarkivet.
Forside av bladet, fra innbundet årgang i Misjonsarkivet.
IMG_0047_s62
Annose for klokkestreng på side 62 i Ny Horisont, nr. 6, juni 1967.