JÆ13813_cr

Det blei 9. april 2001 før eg fekk filma pløying. Det var gått litt meir enn eitt år sidan prosjektet mitt starta. I løpet av 2001 filma og fotograferte eg arbeid som eg ikkje hadde fått med året før. Foto: Målfrid Grimstved/Jærmuseet Dcp04280