Nettutstilling om innføring av stemmerett for kvinner i Det Norske Misjonsselskap i 1904

Som et bidrag til stemmerettsjubileet i 2013 har Misjonsarkivet startet en nettutstilling om bakgrunn og vedtak for innføring av stemmerett for kvinner i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Dette skjedde på generalforsamlingen i Bergen i 1904. Nettutstillingen omfatter fotografier, protokoller, trykksaker og transkripsjoner. Grunnet Misjonsarkivets mange interessenter i utlandet er forklarende tekster på engelsk. Se «Online exhibition» på Misjonsarkivets nettside med tittelen «Women’s right to vote in the Norwegian Mission Society, 1904«.