Otto Floor: bokhandler og amatørfotograf

Statsarkivet i Stavanger fikk sommeren 2016 inn et større fotoarkiv på flere hundre glassplater etter bokhandlerfamilien Johannes og Adolfine Floor i Stavanger. Paret er avbildet på fotografiet nedenfor (Pa 176). Store deler av samlingen har motiver fra landskap og turer i Rogaland, samt typiske stavangermotiv og mange fine familiefoto. Søstrene Margrethe og Jane Floor avleverte samlingen på vegne av familien. Foreløpig er det familiemotivene som er digitalisert og registrert. Disse vil om kort tid bli publisert på Arkivverkets fotoweb.

Johannes og Adolfine Floor (Statsarkivet i Stavanger)

Floor-familiens historie i Stavanger startet i 1846 da københavneren Christian Floor kom til Norge og Stavanger for å åpne bokhandel i byen. Han flyttet imidlertid til Bergen i 1853 hvor han overtok enda en bokhandel. Christians bror, Johannes, dro da fra København til Norge for å drive forretningen i Stavanger videre. Han ble i Stavanger som bokhandler livet ut.

Flere av barna til Johannes og Adolfine fotograferte, men det antas at det er sønnen Otto Floor (1885-1942) som står bak kamera for de fleste fotografiene. Her er Otto Floor som ung mann, fotografert hos Figved & Eide i Stavanger (Pa 176).

Otto Floor (1885-1942), fotografert hos Figved & Eide i Stavanger (Statsarkivet i Stavanger)

Bokhandelen Johs. Floor produserte og solgte postkort med lokale motiv hvor byens fotografer var engasjert. Senere ble mange av motivene for postkortproduksjonen fotografert av Otto Floor. Artikkelen gir noen smakebiter på fotografiene hans fra familieliv, Stavanger og friluftsliv.

Otto Floor må tidlig ha vært interessert i lys og komposisjon i fotografiet. Særlig interiørbildene fra hjemmet viser en fin utnyttelse av naturlig lys gjennom et vindu eller som siles gjennom en gardin.

Bildet viser Ottos søster Dagny som 10-åring i 1899 (Pa 176).

Otto Floors søster Dagny i 1899 (Statsarkivet i Stavanger)

Otto startet som sine søsken tidlig å arbeide i bokhandelen. Etter farens død i 1911 driver moren, Adolfine, butikken fem år før hun i 1916 lar brødrene Carl og Otto ta over virksomheten. Bildet gir et inntrykk av butikkinteriøret fra den tid Johannes selv styrte bokhandelen.

Butikkinteriør fra Johannes Floors bokhandel i Stavanger før 1911 (Statsarkivet i Stavanger)

Otto var som sin bror Carl og søsteren Ågot, svært glad i turer og friluftsliv. De var aktive medlemmer av Stavanger Turistforening. Otto Floor var også engasjert i foreningen både som styremedlem og formann fra 1912 til 1937. Fotoarkivet etter Stavanger Turistforening (Pa 135 hos Statsarkivet i Stavanger) viser at Otto Floor var en ivrig fotograf også for Turistforeningen. Antagelig samarbeidet bokhandelen og Stavanger Turistforening om produksjon og salg av prospektkort fra Rogaland. Otto Floor leverte også bidrag til Stavanger Turistforenings årbok, både i form av tekst og bilder.

Otto Floor døde tidlig på tragisk vis som 57-åring i 1942. Han druknet i en ulykke under laksefiske i Suldalslågen. De fotografiske sporene han har satt er imidlertid omfangsrike og viktige som dokumentasjonsmateriale av friluftslivet og samfunnet han levde i. Etter hans død gav konen Marie fra seg Ottos negativsamling til Stavanger Turistforening som finnes på Statsarkivet i Stavanger.

Et av Otto Floors bilder i Stavanger Turistforenings arkiv viser Sauda Turisthotell med skiturister. Fotografiet ble antagelig også trykket som postkort (se tekst i nederste venstre hjørne), og kan ha vært et samarbeid mellom Turistforeningen og bokhandelen.

Sauda Turisthotell med skiturister. Foto: Otto Floor/Statsarkivet i Stavanger
Slettedalen i Sauda kommune. Foto: Otto Floor/Statsarkivet i Stavanger

Motivet med dalføret en vakker sommerdag er fra Slettedalen i Sauda kommune (Pa 135). Stavanger Turistforening drev hytta på bildet til inn på 1960-tallet, og vi mener det var ei betjent hytte. Hytta ble revet i 1970, og i dag er kun ruiner igjen. Bildet viser at Otto Floor var opptatt av storslått natur, og bruk av linjer og det gyldne snitt gir dybde og spenning i motivet.

Tysværvåg med Tysvær kirke. Foto: Otto Floor/Statsarkivet i Stavanger

Turistforeningen arrangerte turer også til nordligere deler av Rogaland. Her har Otto Floor fotografert fra Tysværvåg med Tysvær kirke (Pa 135). Veien var hovedvei til Haugesund fra de sørligste delene av Tysvær før Statoil bygde gassanlegget på Kårstø på 1980-tallet.

Polarskuta «Fram» ved kaien i Stavanger, 1902. Foto: Otto Floor/Statsarkivet i Stavanger

Otto Floor dokumenterte både begivenheter, dagligliv og typiske trekk ved Stavanger. Noen av fotografiene var nok ment for postkortmarkedet. En populær begivenhet i 1902 var da polarskuta «Fram» la til kai i Stavanger som første offisielle stopp i Norge etter den fire år lange ekspedisjonen langs Canadakysten. Vi ser at skuta er stappfull med folk, og et av bildene i arkivet (Pa 176) viser skipet med polarhundene til Fritjof Nansen som var om bord.

Til slutt et fotografi av det dagligdagse Stavanger langs Breiavatnet. Det er Ottos søster Margrethe han fotograferer på sykkel.

Otto Floors søster Margrethe på sykkel langs Breiavatnet i Stavanger. Foto: Otto Floor/Statsarkivet i Stavanger