Widerøes fargefoto over Stavanger digitaliseres

Stavanger Byarkiv har i løpet av sommeren ansatt fire prosjektarbeidere til å digitalisere og registrere en rekke historiske arkiv, deriblant fotografier. Vi har i første omgang prioritert Widerøes skråfoto i farger, tatt i løpet av 1960-tallet. Fra før av er sort/hvitt-bildene til Widerøe skannet og registrert i Fotostation. Nå suppleres disse med mer enn 668 fargefotografier.

Skanningen er allerede unnagjort og prosjektmedarbeiderne er sammen med byarkivets fotoarkivar i full gang med å registrere bildene helt ned på gatenivå. Byarkivet opplever stadig etterspørsel av bilder som dokumenterer hus og bygninger i Stavanger. Widerøes skråfoto har vist seg å være av stor nytte i slike saker. Nå blir enda mer dokumentasjon over Stavangers bygningsmasse lettere tilgjengelig for byens befolkning.

Her er et par bilder fra mai 1962:

Breiavatnet Atlantic Olavsgården Posthuset Folkebiblioteket Rådhuset Bebyggelse tilknyttet Olavskleivå, Øvre Kleivegate, Nedre Kleivegate, Øvre Strandgate, Olav Kyrres gate, Store Trappegang, Lille Trappegang, Klinkenberggata, Thorsesmauet, Løkkeveien, Haugv. gate
Breiavatnet
Atlantic
Olavsgården
Posthuset
Folkebiblioteket
Rådhuset
Bebyggelse tilknyttet Olavskleivå, Øvre Kleivegate, Nedre Kleivegate, Øvre Strandgate, Olav Kyrres gate, Store Trappegang, Lille Trappegang, Klinkenberggata, Thorsesmauet, Løkkeveien, Haugv. gate
St Petri kirke Ankerbygget St. Peders Plass Bebyggelse tilknyttet Pedersgata, Nykirkebakken, Dr Eyes Gate
St Petri kirke
Ankerbygget
St. Peders Plass
Bebyggelse tilknyttet Pedersgata, Nykirkebakken, Dr Eyes Gate