05-MHB-F.001000

Fig. 5. Greve sine stereofotografi er viktige bidrag til byhistoria i Haugesund. Dette er kanskje det eldste, bevarte stereobiletet hans. Fotografiet kan daterast til 1864, eller til andre halvår 1863 sidan ein kjenner alderen på huset under oppføring i framgrunnen. Eigar: Haugalandmuseet, Haugesund.