1-stereofoto0003

Den engelske utgåva av boka Lengselens bilder (2018). Forfattaren Sigrid Lien viser her kor viktig fotografiet er som kjelde til historia om den norsk-amerikanske migrasjonen.

Both comments and trackbacks are currently closed.