24-IMG_7224b

Myklebust fotograferte også i fleire kommunar i Nord-Rogaland, men nøyaktig tidspunkt og reisemønster er ikkje kjent i dag utover at han var i Sauda i 1907, og at han kom til Noreg til Grunnlovsjubileet i 1914. Dette fotografiet frå Hjelmeland har nr. 250 som serienummer og 620 som negativnummer. Det er ikkje kjent om det var eit bestillingsbilete, eller om han tok fleire i Hjelmeland.
Foto: Myklebust Studio, Eagle Grove, Iowa. Eigar: Story City Historical Society, USA.