10-stereofoto0006

Dei amerikanske stereokortprodusentane hadde både eigne fotografar som vart sende på oppdragsreiser i Europa, og dei kjøpte enkeltbilete og bilete i seriar frå andre. Kanskje var det ein R. Y. Young som tok dette fotografiet frå Hardanger i 1898. Landsbyen (the hamlet) på biletet er Ulvik.
Foto: R. Y. Young/American Stereoscopic Company, Manufacturers and Publishers. New York. Privat eige