11-stereofoto0004

Den fotografiske kvaliteten på stereokorta varierte. Stereofotografia til E. W. Kelley har god kvalitet. Bokstaven U ved sida av negativnummeret kan kanskje tyda på at forlaget hadde kjøpt fotografia for publisering hos Underwood & Underwood. Dette kortet viser eit bryllaupsselskap i Setesdal. I serien finst det fleire fotografi frå same miljøet i Setesdal.
Foto: E. W. Kelley Publisher, Studio and Home office, Chicago. Privat eige.