12-stereofoto0005

Dette stereofotografiet frå sildefisket ved Skudenes har og uvanleg fin kvalitet. Det vart publisert i same serien som fotografia frå Setesdal. Også dette vart kanskje kjøpt for publisering hos Underwood & Underwood.
Foto: E. W. Kelley Publisher, Studio and Home office Chicago. Privat eige.