22-IMG_7195b kopi

Det er ikkje kjent når Christ. P. Myklebust produserte stereokortserien Views of Norway No 14, eller kor mange fotografi serien inneheldt. Her er Åkra kyrkje i nåverande Kvinnherad kommune, med nr. 528 i serien. Informasjonen er trykt på baksida av fotokartongen.
Foto: Myklebust Studio, Eagle Grove, Iowa. Eigar: Story City Historical Society, USA.