23-IMG_7194b kopi

Det er uvisst om No 14-serien omfatta fleire kyrkjesokner enn Åkra og Holmedal i Sunnhordland. Her er nr. 517, garden Hillesdal i Åkra, med bruket til Østen J. Hillesdal. Myklebust trykte informasjon om staden eller namnet på familiefaren og garden på baksida av kartongane.
Foto: Myklebust Studio, Eagle Grove, Iowa. Eigar: Story City Historical Society, USA.