3-stereofoto0002

Unggutar frå Jæren med blekkslagararbeid hos studiofotograf i Chicago i 1890-åra. Dei ville visa familien heime at dei hadde fått eit godt levebrød i den amerikanske storbyen.
Foto: Ukjend, Chicago. Statsarkivet i Stavanger/Fotoarkivet Hå folkebibliotek.