4-stereofoto0001

Unggutar slappar av med sigarar, god drikke og ein gitar i atelieret hos fotografen. Dei ville visa familien heime at dei fekk nye fritidsaktivitetar etter at dei kom til USA og Chicago. Dette var eit arrangert fotografi som skulle imponera familien heime.
Foto: Ukjend, Chicago. Statsarkivet i Stavanger/Fotoarkivet Hå folkebibliotek.