April 1940, Forus og Sola

I 1940 var flyplassen på Sola ny og moderne, og ved det tyske angrepet 9. april var det viktig å få kontroll over flyplassen.

Disse bildene fra samlingen til Flyhistorisk Museum Sola er tatt av tyske soldater på Forus og Sola våren 1940.

To Junker Ju88 som har kjørt utfor stripen under landing på Sola i april 1940.
To Junker Ju88 som har kjørt utfor stripen under landing på Sola i april 1940.
Junker Ju88 truffet av bomber på Sola i april 1940.
Junker Ju88 truffet av bomber på Sola i april 1940.
Junker Ju88 truffet av bomber på Sola i april 1940.
Junker Ju88 truffet av bomber på Sola i april 1940.
Tysk rekognoseringfly Dornier Do215B-4 på Sola april 1940. Flyet ble ødelagt av britiske bomber 24. april.
Tysk rekognoseringfly Dornier Do215B-4 på Sola april 1940. Flyet ble ødelagt av britiske bomber 24. april.
Sola mai-juni 1940, mekanikere på vei til Sola Sjø. Det er enda ikke fylt masse på innsiden av den nye veien til sjøflyhavna.
Sola mai-juni 1940, mekanikere på vei til Sola Sjø. Det er enda ikke fylt masse på innsiden av den nye veien til sjøflyhavna.
Sjøflyhavna Sola våren 1940.
Sjøflyhavna Sola våren 1940.
Det tyske fallskjermangrepet på Sola om morgenen 9. april 1940.
Det tyske fallskjermangrepet på Sola om morgenen 9. april 1940.
Forus april 1940, ved oppstart av flyplassbyggingen.
Forus april 1940, ved oppstart av flyplassbyggingen.
Forus april 1940. Tysk sove- og oppholdsbrakke kamuflert som gårdstun med løe og bolighus.
Forus april 1940. Tysk sove- og oppholdsbrakke kamuflert som gårdstun med løe og bolighus.
Tyske mannskapsbrakker i Forusområdet april 1940.
Tyske mannskapsbrakker i Forusområdet april 1940.