Moritz Rabinowitz sin flukt i dagene etter krigsutbruddet 9. april 1940

Moritz Rabinowitz, født i byen Rajgrod i Polen i 1887, var den eneste jøden i Haugesund i mellomkrigstiden. Han var sterkt samfunnsengasjert og han skrev over hundre avisinnlegg der han advarte mot Hitler og hans tilhengere. Da tyske okkupasjonsstyrker ankom til Haugesund 10. april 1940 var Moritz Rabinowitz den første de lette etter. Rabinowitz flyktet sammen med sin sjåfør, Lars Engelsen den 9. april og gjemte seg flere ulike steder i Nord-Rogaland og Sunnhordaland med hjelp fra hjemmefronten.

Ruta som Rabinowitz og sjåføren tok den 9. april gikk langs Vindafjorden, til Vikedal, via Hogganvik gård, og deretter inn til gården Stølsmark ved Fjellgardsvatn. Tyskerne ble observert i nærheten av gården og han flyttet derfor over til Roaldkvam på andre siden av Fjellgardsvatn der han lå under en stein i flere dager. Den lokale motstandsbevegelsen brakte så Rabinowitz over fjellet til gården Tøsseteigen på Djuve i Åkrafjorden. Det ble satt opp ei lita hytte i Eikjeskoro, i marka overfor gården, som ble dekket av løv og bar. Han skjulte seg der når det ble for utrygt på gården nede ved fjorden. Tyskerne kom nok en gang på sporet av Rabinowitz og han ble ført videre til et enda sikrere gjemmested. Denne gang til Toftekalven, ytterst i Skånevikfjorden. Kun en gård fantes på øya, og familien tilbød seg å skjule Rabinowitz. Han fikk flere ganger muligheten til å flykte til Island eller England med båt, men reiste aldri. Mot slutten av 1940 slo Gestapo til og tok Rabinowitz til fange ute på Toftekalven. Han ble sendt til Sachenhausen som politisk fange i 1941 og døde som følge av mishandling 27. februar 1942.

Moritz Rabinowitz på Djuve, hans andre gjemmested.
Moritz Rabinowitz på Djuve, hans andre gjemmested.
Utenfor stuehuset i Tøsseteigen på Djuve. Fra venstre svigersønnen Hans Reichwald, datteren Edith, Moritz Rabinowitz og Stener Askeland som styrte forretningen i Haugesund.
Utenfor stuehuset i Tøsseteigen på Djuve. Fra venstre svigersønnen Hans Reichwald, datteren Edith, Moritz Rabinowitz og Stener Askeland som styrte forretningen i Haugesund.
Den lille hytta i Eikjeskoro på Djuve i Åkrafjorden der Rabinowitz holdt seg skjult når det ble for utrygt nede ved fjorden.
Den lille hytta i Eikjeskoro på Djuve i Åkrafjorden der Rabinowitz holdt seg skjult når det ble for utrygt nede ved fjorden.
Utsikt fra hytta i Eikjeskoro på Djuve.
Utsikt fra hytta i Eikjeskoro på Djuve.