DCP03383

Jarle og sonen Thomas i ferd med å få ei kvige inn i dyretilhengaren. Kviga protesterte mot å forlata fjoset, så her måtte dei både lokka, leia og pressa ho til å vera med. Det er 2. februar 2001 og kviga skal vera med mjølkekyrne som flyttar frå Vik til mjølkefjoset på garden som Thomas driv på Orre.Dette er siste dag det var mjølkekyr på Opheim. Nå, 20 år seinare, er fjoset også borte. Foto: Målfrid Grimstvedt/Jærmuseet, Dcp03383