Forsiden av boka Egersund - 120 år gjennom kameraøyne

Egersund – 120 år gjennom kameraøyne

På 1890-tallet reiser egersunderen Peter Arnfinn Flak i Egersund og Dalane og fotograferer gater, bygninger og landskap. Nesten 120 år seinere går Dalane Folkemuseum i Flaks fotspor. Jon Magne Bøe har tatt foto på samme sted og med samme utsnitt som Flak. Nå gis fotografiene ut i ei bok med tittelen «Egersund – 120 år gjennom kameraøyne». I denne boka presenteres fotografiene ved siden av hverandre. Sammen med historikk til bildene skrevet av Leif Dybing, gir boka en innsikt i Egersunds historie og utvikling.

Et oppslag fra boka Egersund - 120 år gjennom kameraøyne, som viser sammenligning av gammelt og nytt foto.
Eksempel på innhold fra Egersund – 120år gjennom kameraøyne
Forsiden av boka Egersund - 120 år gjennom kameraøyne
Forsiden av Egersund – 120 år gjennom kameraøyne

Under fotograferingen ble det lagt spesielt mye vekt på at fotografiene skulle være tatt fra samme sted og vise det samme utsnittet som Flaks fotografier. På denne måten vil man kunne bruke bildene til direkte sammenligninger.

Her kan du lese mer om boka og bestille den fra Dalane Folkemuseums nettsider.

Deler av byen som er fotografert i denne boka:

 • Damsgård
 • Damsgårdsgaten
 • Gamleveien
 • Humlestadgaten
 • Nyeveien
 • Elverhøy
 • Lundeåna
 • Elvegaten
 • Sokndalsveien
 • Mosbekkgaten
 • Storgaten
 • Aarstadgaten

ISBN 978-82-92196-13-7. Utgitt: 2015. Antall sider: 88.