Okkupasjon og frigjøring- Ny fotoutstilling på Stavanger museum

Foto: Søiland/ Stavanger maritime museum
Fredsdagene 7.-8. mai 1945 i Stavanger. Foto: Søiland/ Stavanger maritime museum

I 2015 er det 75 år siden den tyske okkupasjonen av Norge og 70 år siden frigjøringen. Museum Stavanger markerer dette med en utstilling som tar utgangspunkt i fotosamlingene til Stavanger maritime museum og Kulturhistorisk avdeling.

Fotografiene i samlingene gir oss glimt fra den tyske okkupasjonen, motstandskamp, politiarbeid, krigsseilernes opplevelser, hverdagsliv i Stavanger, og fra frigjøringen i mai 1945. Både krigen og freden ble opplevd svært ulikt fra familie til familie, for noen var freden hardere enn krigen. Et ønske med utstillingen er å få frem nyansene i historien ved også å vise noen av de vanskelige sidene av frigjøringen.

Filmruller ble raskt mangelvare under krigen, derfor finnes det lite privat fotomateriale fra krigsårene. Siden utstillingen er basert på museets fotosamlinger er det flere tema fra krigsårene som ikke dekkes her. Dette gjelder blant annet de jødiske familiene i Stavanger.

De tyske okkupasjonstroppene heiser flagg på Kongsgård skole, Stavanger 9. april 1940. Foto: Greve/ Stavanger maritime museum.
De tyske okkupantene heiser flagg på Kongsgård skole, Stavanger 9. april 1940. Foto: Greve/ Stavanger maritime museum.
Krigshandlinger ble en del av Stavangerfolks hverdag. Her ligger en udetonert bombe i Nedre Strandgate i aprildagene 1940. Foto: Ørvar Michaelsens samling/ Stavanger maritime museum.
Krigshandlinger ble en del av Stavangerfolks hverdag. Her ligger en udetonert bombe i Nedre Strandgate i aprildagene 1940. Foto: Ørvar Michaelsens samling/ Stavanger maritime museum.
Kontainere fra et illegalt slipp graves opp fra snøen. Målandsvannet i Årdalsheia, februar 1945. Foto: Smedvigsamlingen/Kulturhistorisk avdeling.
Kontainere fra et illegalt slipp graves opp fra snøen. Målandsvannet i Årdalsheia, februar 1945.
Foto: Smedvigsamlingen/Kulturhistorisk avdeling.