Fotograf Thor E. Espelands arkiv avlevert til Stavanger Byarkiv

Torsdag 8. mai 2008 ble Stavanger Byarkivs nye magasiner i Norges Bank innviet. Da mottok vi negativarkivet fra fotograf Thor E. Espeland i Stavanger. Han avviklet sin virksomhet i Paradissvingen 1 i mars 2008.

Thor E. Espeland hadde sin læretid hos fotografene Kaada og Nor-Hansen og etablerte eget firma i 1975. Det avleverte materialet inneholder negativer fra oppstarten og frem til 2006.
I tillegg til atelierfotografering har Espeland utført en del oppdragsfotografering for ulike industrivirksomheter, men dette negativmaterialet ble levert til oppdragsgiverne etter utført oppdrag.

Espeland kommer til å fortsette med freelancefotografering og beholder også sitt digitalarkiv fra de siste par år. Espeland har for øvrig gjennom flere år disponert Arne Kaadas arkiv som oppbevares ved Stavanger Byarkiv. Avleveringen av Espelands eget arkiv ble dermed et fint punktum for et godt og langt samarbeid mellom ham og oss ved byarkivet.