Kulturhistorisk skatt til Dalane folkemuseum – Negativsamlingen etter Erling K. Ellingsen

Erling K. Ellingsen var født i Egersund i 1885 og døde samme sted i 1959. Han drev agentur- og kommisjonærvirksomhet i Egersund og startet tidlig med fotografisk virksomhet. Allerede da han giftet seg med Inger Rødland i 1912, hadde han etablert seg som fotograf. Han hadde mørkerom i boligen i Langgards gate. Virksomheten som fotograf var en viktig del av næringsgrunnlaget hans.

Ellingsen utgjør et viktig ledd i Egersunds fotografihistorie, der han inngår i en rekke sammen med fotografer som E. H. Torjusen og P. A. Flak. Etter at Torjusen i 1910 trappet ned sin virksomhet tok Ellingsen over en viktig del av markedet for postkort. Postkort var et viktig grunnlag for datidens fotografiske aktiviteter.

Foruten å levere bilder under eget navn, leverte han fotografiske postkort til flere av byens forretninger. Sven Larsen var en av de viktigste avtakerne.

Erling K. Ellingsen arbeidet mye med belysning, og flere av hans bilder har store fotografiske kvaliteter. Han hadde også en spesiell evne til å fange opp byens liv i en viktig del av vår nære historie. Spesielt interessant er hans fotografiske dokumentasjon av endringer i bylandskapet. Når bygninger skulle rives, nye hus oppføres, eller når viktige landemerker i byens landskap var i ferd med å endres, var Ellingsen på plass med sitt kamera og dokumenterte situasjonen før og etter.

Dalane Folkemuseum har nylig mottatt store deler av Ellingsens negativer, til sammen ca. 200 nr. Disse er nå innlemmet i våre samlinger av kulturhistoriske fotografier.

Sønnen Gjert Ellingsen fortsatte fotografvirksomheten etter Erling K. Ellingsen. Som faren var også han en fremragende fotograf.

Smakebiter fra Ellingsen-samlingen

Barnetoget 17. mai 1914 passerer planen ved Fajansefabrikken på Damsgård. Huset i bakgrunnen har ekstra fin lomsterutsmykning. Det spørs om ikke 100-års markeringen for Grunnloven på Eidsvold 1814 gjorde denne 17. mai-markeringen ekstra høytidelig.
Barnetoget 17. mai 1914 passerer planen ved Fajansefabrikken på Damsgård. Huset i bakgrunnen har ekstra fin lomsterutsmykning. Det spørs om ikke 100-års markeringen for Grunnloven på Eidsvold 1814 gjorde denne 17. mai-markeringen ekstra høytidelig.
Et fint og innholdsrikt hverdagsbilde fra 1915, trolig fra Berge i Helleland. Dette fotografiet er sjeldent. Det finnes nemlig få tilsvarende interiørbilder fra vanlige hjem i Dalane. Er det noen som kjenner motivet og som kan hjelpe oss med opplysninger?
Et fint og innholdsrikt hverdagsbilde fra 1915, trolig fra Berge i Helleland. Dette fotografiet er sjeldent. Det finnes nemlig få tilsvarende interiørbilder fra vanlige hjem i Dalane. Er det noen som kjenner motivet og som kan hjelpe oss med opplysninger?
Her er en syklist i Johan Feyers gate på vei mot torvet med mange parkerte hestekjøretøyer. Året er 1914.
Her er en syklist i Johan Feyers gate på vei mot torvet med mange parkerte hestekjøretøyer. Året er 1914.
Her er vi i Strandgaten. Baker Haakon Hellvig bringer ut varer med hest og vogn og passerer Middelskolen. Fotografiet er fra ca. 1935.
Her er vi i Strandgaten. Baker Haakon Hellvig bringer ut varer med hest og vogn og passerer Middelskolen. Fotografiet er fra ca. 1935.