Fotografering feirer 175 år

19. august 2014 var det 175 år sidan ”heile verda” fekk detaljerte kunnskapar om koss ein skulle gå fram for å laga eit fotografi.

Det franske Vitskapsakademiet presenterte denne dagen ei detaljert oppskrift på den store oppfinninga til Louis J. M. Daguerre (1787 – 1851). Det var han som produserte det første fotografiet.

Eit daguerreotypi er eit negativ som vart framstilt på ei forsølva koparplate ved hjelp av kvikksølvdamp. Motivet synte seg som eit positivt bilete. Denne aller første fotografitypen var i bruk mellom 1839 og 1857 i Europa. Teknikken og fotografiet fekk namnet til oppfinnaren. Daguerreotypiet vart erstatta av negativ på glassplate med positiv til på papir. Då først kunne ein laga fleire eksemplar av same fotografiet.

Vil du lesa meir om Daguerre og oppfinninga hans, kan du gå til boka til Roger Erlandsen: ”Pas nu paa! Nu tager jeg fra Hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge 1839 – 1940” (2000). Fotografiet her er henta frå denne boka. Boka har og mange fine eksempel på norske daguerreotypi frå 1840-åra.

Det var ikkje lett å fotografera i 1839. Her er utstyret som skulle til. I tillegg kom fleire typar kjemikaliar. Foto: Norsk Teknisk Museum.
Det var ikkje lett å fotografera i 1839. Her er utstyret som skulle til. I tillegg kom fleire typar kjemikaliar.
Foto: Norsk Teknisk Museum.

Vil du sjå fleire eksempel på denne eldste fotografitypen, kan du gå til: http://www.daguerreobase.org/en/.

Nettsida til Preus museum, www.preusmuseum.no markerer også jubileumsdagen.