Fylkesfotonettverk Rogaland – fagmøte 18. juni 2009

Institusjonane i nettverket har to fagmøte i året. Fagmøtet i juni 2009 var på Stavanger museum. Leiar av styringsgruppa til fylkesfotonettverket, Målfrid Grimstvedt, og prosjektkoordinator Harald Hognerud presenterte arbeidet i Fylkesfotonettverk Rogaland fram til i dag og planane for samarbeidet vidare framover.

Her kan du lesa meir

Fotonettverk møte 18juni09-HH