Utsikt over Storhaug fra Varden

Utsikt over Storhaug fra Varden, mai 1950.
Husene i forkant ligger til Vardeveien. Videre Hjelmelandsgata, Dalaneveien, Hellelandsveien, Egersundsgata og Vestvigveien, Østre Ring.

Hetlandskirken og Storhaug skole skimtes til høyre bak i bildet. Til venstre Hillevågsvatnet, Jærbanen, Driftsbanegården.

Foto: Hans Thostensen

Both comments and trackbacks are currently closed.