Hans Thostensen – hverdag og høytid i gjenreisningsårene

Stavanger byarkiv oppbevarer flere store arkiv etter pressefotografer i sine magasiner. Hans Henriksen og Gard Paulsen, som fotograferte for hhv. Stavanger Aftenblad og 1ste Mai på 1930-tallet, har begge fått mye eksponering. Store deler av fotoarkivet etter Rogalands Avis har også blitt avlevert til byarkivet. I 2007 mottok Stavanger byarkiv enda et pressefotoarkiv, denne gang fra enken etter fotograf Hans Thostensen, som fotograferte for 1ste Mai på slutten av 1940- og begynnelsen av 1950-tallet. I løpet av de siste årene har arkivet sakte, men sikkert blitt skannet og bildene publisert på byarkivets fotoportal, www.stavangerbilder.no.

Arkivet inneholder interessant dokumentasjon fra etterkrigstiden og gjenoppbyggingsårene.
Selvsagt finner man de sedvanlige reportasjebildene fra idrettstevner, fotballkamper, 17. mai og 1. mai, motiver som også hyppig er å se i pressearkivene fra 1930-tallet. Thostensens arkiv inneholder imidlertid også mye materiale som viser byggevirksomhet rundt omkring i byen, portretter av vanlige folk som blir intervjuet på gata, samt bilder fra industri og næringsliv. En del private bilder, bl.a. fra Thostensens tid i Tysklandsbrigaden like etter krigen, inngår også i arkivet.

Her følger et lite utvalg:

Se flere bilder på http://www.stavangerbilder.no/