Industrifotografen Tor Brekke

Ved Haugalandmuseene har vi fått en samling fotografier med motiver fra Haugesund Mekaniske Verksted (HMV), tatt av fotograf Tor Brekke i perioden 1970 – 1990. Brekke ga et utvalg av samlingen til Karmsund folkemuseum sin samling i 2013. Tor Brekke tok bilder hver gang det skjedde noe det var verdt å ta bilde av på HMV. Han beholdt alle rettigheter til bildene, men tjente penger på utforming og produksjon av trykksaker til HMV. Samlingen består av fotografier av plattformer, skip, offshore-konstruksjoner og innredning av skip ved HMV. Det er også en del bilder av ansatte i arbeid, samt fotografier tatt fra fly.  Samlingen består av i alt 1441 fotografier, og består av fargenegativer på 120mm film, diapositiver og papirbilder.

MHB-F_TB-7346-2 (1)
H.M.V, 1973 «Mobil Navigator». Baugen heises på plass og monteres. Foto: Tor Brekke, MHB-F_TB-7346-2.

Haugesund Mekaniske Verksted ble etablert som skipsverft i indre havn i Haugesund 11. april 1900. Verftet flyttet i 1912 til vestsiden av Risøy. Fram til 1950 var verftet beskjeftiget med skipsreparasjoner og ombygninger. I 1950 begynte verftet med bygging av skip for handelsflåten. De bygget helsveisede spesialskip, og den første kontrakten var et kjøleskip på 1000 t. dw. for Marthinussen fryseanlegg, Bergen – innredet for nedfrysing og eksport av makrellstørje. De neste kontraktene var blant annet spesialtankskip og flere større bulklasteskip. Fra 1970-årene har virksomheten vært konsentrert om offshorearbeider, som bygging av moduler og reparasjoner av skip og olje- og gassplattformer. Bedriften eies i dag av av Aibel AS.

H.M.V. Flyfoto, 1979 Verftområdet.  Tankskipet «Jorek Combier» fra Bergen ligger ved kai. Haugesund i bakgrunnen. Foto: Tor Brekke, MHB-F_TB-7904-2

Tor Brekke begynte å fotografere hos HMV da Haugesund Industriens informasjonstjeneste var i drift. Brekke fulgte for det meste med selv på når det skjedde noe på verftet og ordnet alltid med transport i fly og på båt selv, mens HMV dekket utgiftene. Ved sjøsettinger og andre store hendelser, ble det avtalt tid for fotografering.. Brekke tok ikke honorar for bildene fra HMV, han beholdt rettighetene selv, mens HMV hadde bruksrett. Han tjente penger på å lage trykksaker, og da trengtes det bilder. Han administrerte etter hvert annonsebyrået deres og jobbet mye sammen med HMV.

H.M.V. Flyfoto, 1986. Verkstedområdet. Tre plattformer på rekke og rad. Bakerst «Ross Isle», i midten «Threaser Finder» og nærmest «Threasure Seeker». Diverse skip ved kai. Foto: Tor Brekke. MHB-F_TB-8634-1.

Brekke tok også bilder av annen industri i regionen i perioden ca. 1960 til 1990, både fra lufta og på bakken. Det var få andre som spesialiserte seg på industrifotografering, og ingen gjorde dette over et så langt tidsrom som han. Han tok bilder i en periode hvor industrien gikk over fra skipsbygging til offshoreinstallasjoner. Samtidig mistet industrien den lokale kontrollen fra rundt 1980-tallet og de mistet også kontrollen over markedsføringen. Brekke sluttet på 1990-tallet å ta oppdragsbilder for industrien.

H.M.V, 1991. M30/M70 for Oseberg C. Utkjøring fra Nordsjøhallen. Foto: Tor Brekke, MHB-F_TB-9109-3.
H.M.V, 1991. M30/M70 for Oseberg C. Utkjøring fra Nordsjøhallen. Foto: Tor Brekke, MHB-F_TB-9109-3.

 

Av Grethe Paulsen Vie, konservator Haugalandmuseene