Liste over fotografar i Rogaland

Liste over fotografar og personar/amatørfotografar som er registrert ved arkiv og museum i Rogaland. Lista har ein del usikre namn og manglande fødsel/dødsår, men er eit grunnlag for vidare registrering.
Klikk på linken som følgjer for å gå til liste: Fotografregister Rogaland 081029

Vil du vita meir om fotografane, kan du gå til:

– Det nasjonale samlingsregisteret over norske fotografar som Preus museum administrerer.

– Fotografihistoria for Rogaland under Historia her på nettsida vår.