Misjonsarkivet inn i VID historiske arkiv

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 ved en fusjon av fire skoler: Diakonhjemmet høgskole (Oslo og Sandnes), Misjonshøgskolen (Stavanger), Haraldsplass diakonale høgskole (Bergen) og Høgskolen Betanien (Bergen). Den nye skolen eies av VID Holding AS, som består av eierne av de fire høgskolene. Fra 1. januar 2017 skjer det en virksomhetsoverdragelse når Høgskolen Diakonova (Oslo) også blir en del av VID vitenskapelige høgskole.

VID har etablert VID historiske arkiv, som omfatter Misjonsarkivet og Diakoniarkivet. Misjonsarkivet holder fortsatt til på Misjonsmarka i Stavanger, ved VID-studiested Misjonshøgskolen. Arkivmateriale fra diakonibevegelsen i Norge er å finne på studiestedene i Oslo og Bergen.

Enn så lenge er Misjonsarkivet fortsatt på Misjonshøgskolens tidligere webserver.

For spørsmål og informasjon, ta kontakt med arkivleder Gustav Steensland, gustav.steensland@vid.no, mobil 90 17 36 43