Nye fotosamlinger til Karmsund folkemuseum i januar 2008

Fjorårets julegave til museet fra Jan Roger Tryggestad, innehaver av firmaet Moderne Foto i Haugesund, var tilbud om å overta fotoarkivene fra før 1983. Samlingen består av firmaets eget materiale og arkivene etter Jordal Foto, som ble innlemmet i Moderne Foto i slutten av 1980-årene. For museet betydde det at vi måtte rydde plass til noen kubikkmeter i hyller og arkivskap, og ikke minst en verdifull oppdatering av fotosamlingen.

På nyåret kom et billass esker i hus, heldigvis tydelig nummererte. Negativene blir oppbevart i samme emballasje som i forretningen, men i klimastyrte magasin. Journaler og annet arkivmateriale fulgte med, og vi har allerede hatt ekspedisjoner i materialet. Avtalen er at alt fotografisk arbeid blir tatt hånd om av fotograf Tryggestad som henter og bringer negativene som museets personale leter frem.

Jordal Foto

Richard Jordal (f. 1928 i Tyssedal) overtok firmaet Næss Foto i Haugesund i 1955 og drev dette videre under namnet Jordal Foto til slutten av 1980-årene. Næss Foto var stiftet av Olav Næss i 1947 og var da det eneste seriefotoatelieret i Rogaland.

Jordal var først styrmann men gikk i land og utdannet seg til fotograf. Etter at firmaet ble kjøpt av Moderne Foto, fortsatte han der. Jordal var en kreativ og fremsynt mann som var tidlig ute med nyvinninger. Han var blant annet den første som anskaffet maskin til timefremkalling, kan fotograf Karl Johan Berg, som hadde en lang karriere i firmaet, fortelle. Berg (f. 1940 i Haugesund) startet som daljert eller altmuligmann hos Næss og fulgte med på kjøpet ved salget, gikk i lære hos Jordal, og var «pytt og panne» i bedriften frem til 1984. Han er god å ha når firmaets historie skal på plass.

Jordal Foto produserte atelierfoto av personer og salgsprodukter til reklamemateriell, men var også mye ute på oppdrag. Firmaet fulgte skipsbyggingsoppdrag ved HMV, Haugesund Mekaniske Verksted, fra begynnelse til slutt, inkludert festlighetene i forbindelse med dåp og jomfrutur.

 Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf. Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf.
Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
 Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf. Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf.
Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
 Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf. Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf.
Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
 Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf. Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.
Fra M/S Rolvis skipsdåp og stabelavløpning i april 1969, en stor dag ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fotograf Jordal hadde oppdraget som verftets fotograf.
Foto: Jordal Foto, nr. 23942. Haugalandmuseene avd. Karmsund folkemuseum.

Jordal selv var friluftsmann, var ofte ute i naturen og hadde svært god kontakt med folk på bygdene. Journalene viser en stor kundekrets fra distriktet. Han var også mye brukt ved konfirmantfotografering. Berg husker turer på sykkel, senere motorsykkel og bil i helgene.

Negativarkivet inneholder også interiørbilder og familier fotografert i hjemmene. Hele arkivet etter Jordal Foto omfatter nærmere 14.000 fotooppdrag på planfilm (9×13) og seriefotos (6×6 og 6×7).

Moderne Foto

Negativarkivet fra firmaet Moderne Foto utgjør ca 15.000 oppdrag fra perioden 1955-1983, både svart-hvitt- og fargenegativer (6×6). Vi vil komme tilbake med omtale av dette arkivet senere.