Rogalands Avis

Stavanger Byarkiv er nå i gang med å overta fotoarkivet til Rogalands Avis.
Materialet er svært omfattende og vil legge beslag på anslagsvis nærmere 60 hyllemeter. Brorparten av arkivet består av positiver, men arkivet inneholder også en god del dias og negativer fra midten av 1960-tallet og frem til 1997.

Omtrent en tredjedel av arkivet er ordnet av avisen selv i eget mappesystem med tilhørende fotokort. Denne biten er allerede overført til byarkivets magasin. Det resterende arkivmaterialet er kun delvis ordnet og vil kreve en god del arbeid å få i stand. Pakking og flytting av materialet vil derfor fortsette en god stund utover høsten innimellom andre arbeidsoppgaver.

Bildematerialet som Rogalands Avis nå avleverer, spenner over en periode som byarkivet til nå ikke har hatt så mye av. Det er derfor gunstig for Stavanger byarkiv at vi nå får et rikholdig fotografisk materiale som kan dokumentere byens og regionens historie fra denne perioden.