Et øyeblikk for evigheten. Festskrift til Leif Preus 80-årsdag

Preus museum har i samarbeid med Norsk Fotohistorisk Forening gitt ut boka Et øyeblikk for evigheten. Festskrift til Leif Preus 80-årsdag. Fotograf Leif Preus skulle vera velkjend for alle i det fotohistoriske miljøet. Han grunnla Preus museum i Horten. Den norske Staten kjøpte museet i 1995. Leif Preus vart då den første styraren av det nye nasjonale fotomuseet som sidan flytte til flotte lokale på Karljohansvern i Horten.

Festskriftet presenterer eit fotobidrag med tekst til frå 36 fotografar, fotohistorikarar, samlarar og politikarar med kulturminister Trond Giske i spissen. Dei fekk alle spørsmål om å presentera og kommentera eit sjølvvalt fotografi til boka.

Boka har eitt fotografi frå Rogaland: Søstrer i oppvasken av fotograf Børge Kalvig (1975). Det er Lisabet Risa som presenterer dette fotografiet. Redaksjonen valde også Kalvig sitt til framsida på festskriftet.

Utgjevar: Preus museum i samarbeid med Norsk Fotohistorisk Forening 2008.

Redaktørar: Hanne Holm-Johnsen og Jonas Ekeberg.

Kan kjøpast frå: Preus museum, PB 254, 3192 Horten.

Et øyeblikk for evigheten. Festskrift til Leif Preus 80-årsdag
Et øyeblikk for evigheten. Festskrift til Leif Preus 80-årsdag