Utstillinga «Drømmen om det perfekte bildet»

Den 10. juni 2012 opnar utstillinga Drømmen om det perfekte bildet på Preus museum, den nasjonale museet for fotografi. Organsisasjonen Norsk Selskap For Fotografi markerer 85 års-jubileet sitt med ei flott utstilling av kunstnarlege fotografi. Vi kan studera 230 fotografi frå 1930 og fram til i dag. Til saman 156 fotografar frå heile landet er representert, aktive amatørfotografar organiserte i norske kameraklubbar eller fotoklubbar. Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) vart stifta i 1927, og er ein fellesorganisasjon for medlemmer i fotoklubbar og andre fotointeresserte. I dag har selskapet over 3400 medlemmer frå 105 lokale klubbar.

Statsarkivet i Stavanger er også knytta til Norsk Selskap For Fotografi. I 1972 deponerte organisasjonen den eldste delen av store arkivet sitt ved Statsarkivet. Dette privatarkivet får stadig tillegg. Eldre konkurransefotografi utgjer ein større del av arkivet. Mange av desse er nå utlånte til jubileumsutstillinga saman med ein serie eldre juryprotokollar frå dei årlege nasjonale fotokonkurransane.

Utstillingsperiode: 10. juni – 2. sept. 2012

Aktuelle lenker: Norsk Selskap For Fotografi : www.nsff.no Preus museum: www.preusmuseum.no

pa_108_001_2_mediumTittelbladet til katalogen over ein del av arkivet til Norsk Selskap for Fotografi, privatarkiv nr. 108 ved Statsarkivet i Stavanger. Katalogen omfattar alle konkurransebilda frå 1950- og 1960-åra. Foto: Statsarkivet i Stavanger.