Orden i fotoarkivet til Bjerkreim Bygdablad

Våren 2010 fekk Interkommunalt arkiv i Rogaland inn fotoarkivet etter Bjerkreim Bygdablad, ”avisa” til Bjerkreim kommune. Bladet hadde magasinformat og kom ut ein gong pr. månad i åra 1979 – 1997. Dåverande kultursekretær/kultursjef Bjørn Hille var redaktør, journalist og fotograf. Han tok dei fleste av dei over 6000 svart-kvitt-fotografia som nå er registrerte på data, ordna i syrefrie konvoluttar og arkiverte i magasinet til IKA Rogaland. Negativa er inntil vidare ordna i den opphavlege emballasjen. Ordnings- og registreringsarbeidet gjer at ein omfattande og verdifull fotodokumentasjon av livet i Bjerkreim i ”kvardag og fest” nå er sikra for framtida. Kommunen har også ei komplett samling av Bjerkreim Bygdeblad. Der finst dei fleste fotografia med ein meir fullstendig informasjon, enn den som har fått plass i det elektroniske registeret. Det er ikkje aktuelt å digitalisera dette store og nye arkivet ennå.

Bjerkreim kommune er den første kommunen i Rogaland med eit ordna avisfotoarkiv. Vi sender nå stafettpinnen vidare til dei mange andre kommunane med eigne aviser eller blad.

Bjerkreim Bygdablad for juni 1992, med ei av fleire framsider med fargefotografi. Her ser vi felespelaren Marton Laksesvela i Dyrskog ved Ørsdalsvatnet. Foto: Bjørn Hille.
Bjerkreim Bygdablad for juni 1992, med ei av fleire framsider med fargefotografi. Her ser vi felespelaren Marton Laksesvela i Dyrskog ved Ørsdalsvatnet. Foto: Bjørn Hille.