Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale

Ny publikasjon fra Preus museum / Kulturrådet.

11-12. mars 2014 holdt Preus museum lanseringsseminar i Horten. Preus museum har med støtte fra Kulturrådet laget en veileder for behandling av skadd fotografisk materiale. Formålet med veilederen er å gi en brukervennlig innføring i håndtering av skadet fotografisk materiale.

Boka Skadet fotografisk materiale - Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, Preus Museum.
Boka Skadet fotografisk materiale – Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, Preus Museum.

Målgruppen er arkiv- og museumsinstitusjoner som forvalter fotosamlinger, og retter seg i første rekke til personale uten konserveringsfaglig utdannelse. Veilederen skal bidra til at enkle bevaringsoppgaver som rensing, eller de første skritt for å redde fotografisk kulturarv, for eksempel etter en vannskade, skal kunne gjennomføres. Kapitlene er delt inn etter de mest relevante skadetypene for fotografiske samlinger.

Veiledningen kan lastes ned fra Kulturrådets hjemmeside:

http://kulturradet.no/documents/10157/895504/skadet-fotografisk-materiale-web.pdf