Det europeiske Daguerreobase-prosjektet

Det europeiske Daguerreobase-prosjektet skrir framover. Nyleg kom ein oppdatert versjon av nettstaden etter eit vellukka møte mellom nasjonale prosjektpartnarar i Praha, 21. januar 2014. Her i landet har nå Nasjonalbiblioteket starta arbeidet med å leggja inn metadata frå institusjonar med daguerreotypi.

Vil du lesa meir om prosjektet og sjå eksempel på denne eldste fotografitypen, kan du gå til: http://www.daguerreobase.org/en/.

Preus museum, det nasjonale fotomuseet i Horten, har ei stor samling daguerreotypi. Her studerer Målfrid Grimstvedt ved Jærmuseet nokre av dei i samband med første styremøtet hennar ved museet, 27. februar 2014. Målfrid Grimstvedt er nå medlem av museumsstyret for perioden 2014 - 2017. Foto: Lisabet Risa
Preus museum, det nasjonale fotomuseet i Horten, har ei stor samling daguerreotypi. Her studerer Målfrid Grimstvedt ved Jærmuseet nokre av dei i samband med første styremøtet hennar ved museet, 27. februar 2014. Målfrid Grimstvedt er nå medlem av museumsstyret for perioden 2014 – 2017. Foto: Lisabet Risa