9 april 1940

Norge blir okkupert

Under det tyske angrepet på Norge var Egersund og Stavanger viktige mål. Egersund var strategisk viktig på grunn av sin gode havn og også fordi det gikk telegrafkabel over til England fra byen.

Fotografiene som er med her er fra 9 april og de nærmeste dagene framover. I tillegg kommer noen få som er tatt seinere på våren og tidlig sommer.

Vi kjenner ikke navnet på fotografene som tok bildene. Flere av fotografiene er tatt av tyske soldater som hadde med seg egne private kameraer. Andre er tatt av nordmenn.

Mobilisering av norske styrker, Sviland på Jæren 9- 10 april 1940
Mobilisering av norske styrker, Sviland på Jæren 9- 10 april 1940
Norske soldater, på Jæren 9- 10 april 1940
Norske soldater, på Jæren 9- 10 april 1940
Tysk minesveiper ved Dampskipsbrygga om morgenen den 9. april 1940
Tysk minesveiper ved Dampskipsbrygga om morgenen den 9. april 1940
Okkupasjonssoldater på kaien den 9. april 1940
Okkupasjonssoldater på kaien den 9. april 1940
Okkupasjonssoldater ved Bradbenken den 9. april 1940
Okkupasjonssoldater ved Bradbenken den 9. april 1940
Den norske torpedobåten "Skarv" som lå ved Bradbenken ble overgitt uten kamp den 9. april 1940.
Den norske torpedobåten «Skarv» som lå ved Bradbenken ble overgitt uten kamp den 9. april 1940.
Tysk vakthold ved torpedobåten "Skarv" , Bradbenken den 9. april 1940
Tysk vakthold ved torpedobåten «Skarv» , Bradbenken den 9. april 1940
Tysk vakthold ved torpedobåten "Skarv" , Bradbenken den 9. april 1940
Tysk vakthold ved torpedobåten «Skarv» , Bradbenken den 9. april 1940
Tysk vakthold ved torpedobåten "Skarv" , Bradbenken den 9. april 1940
Tysk vakthold ved torpedobåten «Skarv» , Bradbenken den 9. april 1940
Den 9. april 1940. Mosbekk. Okkupantene viser ved flagg at Egersund er hærtatt.
Den 9. april 1940. Mosbekk. Okkupantene viser ved flagg at Egersund er hærtatt.
Den 9. april 1940. Mosbekk. Her ble Folkets hus og Evangeliehuset tatt i bruk som soldatforlegninger. For å unngå luftangrep fra egne fly viste okkupantene ved flagg at Egersund er var under kontroll.
Den 9. april 1940. Mosbekk. Her ble Folkets hus og Evangeliehuset tatt i bruk som soldatforlegninger. For å unngå luftangrep fra egne fly viste okkupantene ved flagg at Egersund er var under kontroll.
Den 9. april 1940. Folkets hus, Mosbekk. Okkupasjonssoldater med beslaglagt norsk bil.
Den 9. april 1940. Folkets hus, Mosbekk. Okkupasjonssoldater med beslaglagt norsk bil.
De første okkupantene kom østfra til Hauge i Dalane den 18. april. Kolonnen fortsatte videre til Stavanger
De første okkupantene kom østfra til Hauge i Dalane den 18. april. Kolonnen fortsatte videre til Stavanger
9. april 1940. Norske soldater. Sandnes
9. april 1940. Norske soldater. Sandnes
9. april 1940. Okkupasjonssoldater ved Evangeliehuset, Egersund.
9. april 1940. Okkupasjonssoldater ved Evangeliehuset, Egersund.
9. april 1940. Norske soldater under tysk vakt. Johan Feyers gate, Egersund.
9. april 1940. Norske soldater under tysk vakt. Johan Feyers gate, Egersund.
9. april 1940. Tysk vaktpost ved telegrafen, Egersund.
9. april 1940. Tysk vaktpost ved telegrafen, Egersund.
9. april 1940. Norske soldater som er tatt til fange i "Totalen", Egersund.
9. april 1940. Norske soldater som er tatt til fange i «Totalen», Egersund.
10. april 1940. Ryktene om at de allierte ville bombe Egersund førte til at det ble montert lemmer foran vinduene og folk rømte byen. Storgaten.
10. april 1940. Ryktene om at de allierte ville bombe Egersund førte til at det ble montert lemmer foran vinduene og folk rømte byen. Storgaten.
10. april 1940. Ryktene om at de allierte ville bombe Egersund førte til at det ble montert lemmer foran vinduene og folk rømte byen. Storgaten.
10. april 1940. Ryktene om at de allierte ville bombe Egersund førte til at det ble montert lemmer foran vinduene og folk rømte byen. Storgaten.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
Fra den første krigsbegravelsen Egersund kirkegård, Årstad. 17 april 1940.
April 1940. Okkupasjonssoldater ved Folkets hus, Egersund.
April 1940. Okkupasjonssoldater ved Folkets hus, Egersund.
April 1940. Okkupasjonssoldater ved Folkets hus, Egersund.
April 1940. Okkupasjonssoldater ved Folkets hus, Egersund.
April 1940. Okkupasjonssoldater på Helvik, Eigersund.
April 1940. Okkupasjonssoldater på Helvik, Eigersund.
Egersund havn. Sommeren 1940.
Egersund havn. Sommeren 1940.
Tyske soldater på Ogna, Jaarviks butikk 20 april 1940
Tyske soldater på Ogna, Jaarviks butikk 20 april 1940
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. Æresvakt, prost Sigmund Feyling, kistebærere Ortskomandant Rittmeister Friedrich R. Eickhorn og politimester Olav H. Mjølsnes
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. Æresvakt, prost Sigmund Feyling, kistebærere Ortskomandant Rittmeister Friedrich R. Eickhorn og politimester Olav H. Mjølsnes
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. En rekke sivile nordmenn var også møtte fram til gravferden.
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. En rekke sivile nordmenn var også møtte fram til gravferden.
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. Kisten settes på grava. Ortskomandant Rittmeister Friedrich R. Eickhorn i giv akt. Vi ser at en rekke sivile nordmenn var også møtte fram til gravferden.
Egersund kirkegård, Årstad 17 april 1940. Begravelse av tysk flyger som hadde forulykket. Kisten settes på grava. Ortskomandant Rittmeister Friedrich R. Eickhorn i giv akt. Vi ser at en rekke sivile nordmenn var også møtte fram til gravferden.
Egersund kirkegård, Årstad, sommeren 1940, En tysk soldat står i ærbødighet ved gravene til falne landsmenn fra kampene i Bjerkreim.
Egersund kirkegård, Årstad, sommeren 1940, En tysk soldat står i ærbødighet ved gravene til falne landsmenn fra kampene i Bjerkreim.
Sommeren 1940. Tyske offiserer ved Eigerøy fyr.
Sommeren 1940. Tyske offiserer ved Eigerøy fyr.
Sommeren 1940. Tyske offiserer ved Eigerøy fyr.
Sommeren 1940. Tyske offiserer ved Eigerøy fyr.