Bjørn Axel Johansson: Stora boken om familjebilder

Jacob Forsell (biletredaktør & fotograf)

Vi vil gjerne presentera ei svensk bok om fotografihistorie og fotobevaring. Sjølv om Stora boken om familjebilder vender seg mot lesarar i Sverige, er ho i like stor grad aktuell for oss i Noreg. Vi har nemleg ikkje ei tilsvarande norsk bok. Fotografihistoria er på mange måtar felles for begge landa, ikkje minst den tekniske utviklinga. Men også fotografitypar og motivgrupper er dei same. Derfor vil vi her i Noreg ha stort utbytte av å studera denne flotte og uvanleg rikt illustrerte boka.

Bjørn Axel Johansson er både fotograf og fotohistorikar. Dette merkar vi på den interessante og litt uvanlege måten han presenterer fotografihistoria på. Dette er nemleg boka om Vardagens fotografi . Johansson tek utgangspunkt i den store og ofte ueinsarta gruppa familiefotografi som gjerne finst heime hos foreldra og besteforeldra våre, men gjerne gøymde eller stua bort i øskjer på loft eller kjellar. Dette er fotografi som representerer mange forskjellige teknikkar og motivgrupper. Gjennom boka lærer forfattaren oss korleis vi kan identifisera fotografia når vi kjenner den fotografihistoriske utviklinga. Dermed lærer han oss også at slike familiefotografi-samlingar representerer historiske skattsamlingar.

Boka er ikkje lagt opp strengt kronologisk, om ho likevel tek for seg fotografihistoria tiår for tiår, frå 1839 til dagens digitale fotografi. Boka presenterer nemleg fotografihistoria på ein spennande måte ved mange tema-kapittel, ikkje minst innan den fototekniske utviklinga. På ein enkel og interessant måte reint pedagogisk lærer forfattaren oss om ulike kameratypar, negativ- og positivtypar og om motivgrupper. Vi kan også lesa om både kjende og ukjende svenske fotografar og fotofirma. I praksis var desse ikkje ulike dei norske fotografane. Dei hadde den same interessa for faget sitt og det same tekniske utstyret.

Dette er ei bok som vi trur mange vil ha glede og nytte av å studera.

Utgjevar: Historiska Media, Box 1206, 221 05 Lund, Sverige

ISBN 978-91-85873-98-2

Kontakt: info@historiskamedia.se

Informasjon: www.historiskamedia.se

Bjørn Axel Johansson: Stora boken om familjebilder
Bjørn Axel Johansson: Stora boken om familjebilder