Dalane Tidende – Klenodienes klenodier

Faksimile av Dalane Tidende 15. november 2010, artikkelen "Klenodienes klenodier" om daguerreotypier ved Dalane Folkemuseum.
Faksimile av Dalane Tidende 15. november 2010, artikkelen «Klenodienes klenodier» om daguerreotypier ved Dalane Folkemuseum.

Måndag 15. nov. 2010 hadde avisa Dalane Tidende førstesideoppslag og ein brei presentasjon av dei 9 eldste fotografia ved Dalane Folkemuseum i Egersund. Eit nasjonalt kartleggingsprosjekt over dei eldste fotografia ved alle større abm-institusjonar i landet viser at Dalane Folkemuseum er den institusjonen i Rogaland som har flest daguerreotypiar og ambrotypiar. Men dette materialet har skadar. Kanskje kan denne verdfulle fotoskattten restaurerast og visast for publikum? Vil du lesa meir om den eldste fotoskatten ved Dalane Folkemuseum, kan du sjå her: Klenodienes klenodier (PDF) (side 21 i Dalane Tidende 15. november 2010).