Digitalisering av fotosamlinger

Hege Oulie

ABM-skrift # 55 (2009)

I 2003 kom første utgåva av heftet Digitalisering av fotosamlinger. Dette var også første nummer i den etter kvart lange serien av ABM-skrift; orienterings- og rettleiingspublikasjonar frå ABM-utvikling.

Digitalisering av fotosamlinger vart i 2003 godt motteke i det norske fotobevaringsmiljøet. Det gav ei grundig og instruktiv innføring i eit då relativt nytt fagområde ved norske bevaringsinstitusjonar. Hege Oulie leia arbeidet med første utgåva og har også ført denne reviderte utgåva i pennen. Sidan 2003 har det nemleg skjedd større endringar innan fotobevaringsområdet, både regionalt og nasjonalt, og ikkje minst endringar innan sjølve datateknologien. Dette var bakgrunnen for at ABM-utvikling nå har satsa på ei revidert og utvida utgåve av digitaliseringsheftet.

Kontakt ABM-utvikling om du ønkjer eksemplarar av ABM-skrift # 55.

Vil du orientera deg om alle dei 56 publikasjonane i serien ABM-skrift, gå til: ABM-utvikling / nye-publikasjoner

Digitalisering av fotosamlinger
Digitalisering av fotosamlinger