Kulturnett Rogaland

I dag, 28. august 2009, fekk også Rogaland eiga kulturnettside. Etableringa av Kulturnett Rogaland har vore eit samarbeidstiltak mellom Rogaland fylkeskommune og Stavanger Museum. Etableringa har også fått prosjektstøtte frå ABM-utvikling.

Målet med Kulturnett Rogaland er å bidra til styrking og utvikling av kulturlivet i Rogaland, og til å motivera til samarbeid i fylket vårt på dette området. Kulturnett Rogaland har peikar til nettsida vår, Fotonettverk Rogaland.

Nettadressa: www.rogaland.kulturnett.no